Tootegrupid

Garantiitingimused

VÄRAVAMÄNG OÜ (reg kood 10257562, asukoht Pärnu mnt 303, Tallinn 11619)


Tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Väravamäng OÜ (edaspidi nimetatud Väravamäng) interneti kodulehel www.maailm.ee asuva viltide (edaspidi nimetatud Vildid) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) Viltide tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Väravamängu vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Viltide hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.Viltide tellimise kord

1.1 Viltide tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Väravamängu internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2. Tellija valib soovitud Vildid, määrab paaride koguse, Viltide eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.3. Tellitud Viltide hinnale lisandub nende kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.4. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Väravamängule võimalik tasuda internetipangas.

1.5. Tellimus jõustub pärast tellitud Viltide eest tasutud summa laekumist Väravamängu pangakontole.

1.6. Tellitud Vildid toimetab Väravamäng Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas postkontorisse, Omniva või Itella SmartPOSTI pakiautomaati või kulleri vahendusel Tellija poolt märgitud aadressil.

1.7. Omniva kuller toob Vildid Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgmisel tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 15:00. Muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 7 tööpäeva (v.a juhul, kui pakk tellitakse välismaale). Tellimuse saabudes pakiautomaati, saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel võetakse kliendiga paki kättesaamise osas uuesti ühendust.

1.9. Omniva kuller toob Vildid Tellija poolt märgitud aadressile Eesti piires järgmisel tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne 15:00. Muude tingimuste puhul on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 7 tööpäeva (v.a juhul, kui pakk tellitakse välismaale). Kui kuller Tellijaga telefoni teel kontakti ei saa, jäetakse Tellija poolt märgitud aadressiga postkasti teatis ning Tellija saab kauba kätte lähimast postkontorist. Postkontoris hoiustatakse saadetisi 7 kalendripäeva postiasutusse saabumise päevast. Pärast seda kuulub Tellimus tühistamisele. Tellimuse tühistamise korral peab Väravamäng kinni 4 eurot käitlustasu.

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida Vilte E-poes Väravamängu poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

2.2. Tellijale saadetavad Vildid peavad olema korrektse välimusega ning vastama Väravamängu poolt fikseeritud tingimustele.

2.3. Tellijal on õigus esitada Viltide tellimust ja Vilte puudutavaid pretensioone Väravamängule e-posti aadressil info@maailm.ee 30 kalendripäeva jooksul arvates Viltide kätte saamisest.

2.4. Tellijal on õigus Viltide tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Viltide kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija Väravamängule esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Vildid viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Väravamäng tagastab Tellijale tagastatud Viltide eest tasutud summa (v.a Viltide saatmise kulud) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taganemisteate ja Viltide saamisest arvates

2.5. Kui Tellija poolt tagastatud Vildid on kasutatud, siis on Väravamängul õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Viltide müügihinnani sõltuvalt Viltide väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, krt. nr, postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

3.2. Kui Tellija ja Viltide saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri Väravamäng Viltide tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Väravamäng Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

3.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. Väravamäng õigused

4.1. Kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Väravamäng tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Viltide saatmist.

4.2. Kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt on Väravamängul õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

5. Väravamängu kohustused

5.1. Väravamäng kohustub Tellijani toimetama korrektse välimusega Vildid.

5.2. Väravamäng kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. Väravamäng kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

5.4. Väravamäng kohustub välja vahetama Viltide praakeksemplarid. Väravamäng vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Viltide üleandmisel Tellijale.

Küsimuste tekkimisel helistage klienditoe telefonil +372 600 0250 või kirjutage e-posti aadressil: info@maailm.ee.

VÄRAVAMÄNG OÜ